WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 26/2017

Poszkole

Gotowi na kolejną porcję najlepszych trailerów tygodnia? No to działamy!

W tym tygodniu doczekaliśmy się kilku nowych zwiastunów, a także dwóch krótkometrażowych filmów Neilla Blomkampa, który nie przestaje zaskakiwać działalnością swojego Oats Studios.

Poza tym, mamy coś dla fanów Mrocznej wieży, Daniela Craiga i animacji, bo w końcu doczekaliśmy się zapowiedzi drugiej części Ralpha Demolki.

Zapraszamy do oglądania:

 

Premiery:

Mroczna wieża - 11 sierpnia

Logan Lucky - 1 września

American Assassin - 15 września

Ralph Demolka 2 - ???

 

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-07-16

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.