WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 28/2017

Poszkole

Zapraszamy na kolejne filmowe podsumowanie tygodnia, chociaż nie da się ukryć, że tym razem twórcy troszkę zaspali ...

Miłośnicy filmowych wrażeń mogli bowiem liczyć na dosłownie kilka zwiastunów i jedną totalnie pokręconą zapowiedź Strażników Galaktyki Vol. 2 na płytach Blu-ray i DVD.

Mówiąc krótko, przed Wami dosłownie kilka minut oglądania, więc coś do picia w dłoń i zapraszamy do oglądania nowej propozycji z Jennifer Lawrence w roli głównej oraz historii bardzo wyjątkowego chłopca, w której zobaczymy m.in. Julię Roberts.

 

Premiery:

 Strażnicy Galaktyki Vol. 2 na Blu-Ray i DVD - 22 sierpnia

mother! - 3 listopada

Cudowny chłopak - 17 listopada

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-08-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.