WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 31/2017

Poszkole

Podobnie jak ma to miejsce na rynku gier, filmowcy również na nowo odżywają jesienią.

W związku z tym obserwujemy nie tylko nowe ciekawe premiery, ale i zwiastuny zdradzające, czego możemy spodziewać się w nadchodzących miesiącach.

W tym tygodniu naszą uwagę zwróciły cztery z nich, a mianowicie netflixowe wydanie jednego z opowiadań Stephena Kinga, czyli 1992, kontynuacja Więźnia labiryntu, wyjaśniające luki w Łowcy Androidów anime Black Out 2022 oraz nowa produkcja twórcy Ex Machiny, tj. Unicestwienie z Natalie Portman.

 

Premiery:

1992 - 20 października

Więzień labiryntu: Lek na śmierć - 26 stycznia 2018

Black Out 2022 - ???

Unicestwienie - 23 marca 2018

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-10-01

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.