WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 3/2017

Poszkole

Mijający tydzień nie przyniósł nam zbyt wielu nowych zwiastunów, ale na szczęście kilka było bardzo interesujących.

Mogliśmy na przykład zobaczyć ostateczny zwiastun "Logana", czyli najnowszej części przygód Wolverine'a, na którą czeka wielu fanów, bo ma być ostatnią z Hugh Jackmanem w tytułowej roli.

Poza tym, mogliśmy na chwilę wrócić do dzieciństwa, bo w końcu zadebiutował pierwszy trailer do "Power Rangers", czyli filmu opartego na popularnym serialu dla młodzieży z lat dziewięćdziesiątych.

Do tego dołożyć trzeba jeszcze nowy materiał z najnowszego Resident Evil, zwiastun The Nut Job 2, a także zapowiedzi nowych sezonów dwóch popularnych seriali, a mianowicie Supergirl i House of Cards.

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-01-22

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.