WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 32/2017

Poszkole

Głodni filmowych nowości? W takim razie zapraszamy na podsumowanie tygodnia!

A w tym tygodniu mogliśmy cieszyć oczy choćby nowym materiałem z Ligii sprawiedliwości czy Stranger Things 2 - małą niespodzianką było zaś ujawnienie udziału Charlize Theron w serialu The Orville czy pierwszego materiału z Wonder Wheel.

Fani talentu Neila Blomkampa mogą też rzucić okiem na nową produkcję Oats Studios, czyli 5-minutowe ADAM: The Mirror.

Miłego oglądania!

Premiery:

 

The Orville - 2017

Liga sprawiedliwości - 17 listopada

Wonder Wheel - 1 grudnia

Stranger Things 2 - 27 października

ADAM: The Mirror - 2017

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-10-08

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.