WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trailery tygodnia 33/2017

Poszkole

W tym tygodniu król zwiastunów mógł być tylko jeden ... a mianowicie Gwiezdne wojny: Ostatnie Jedi.

Jeśli jeszcze nie widzieliście zwiastuna najnowszej odsłony gwiezdnej sagi, to najwyższy czas nadrobić zaległości!

A przy okazji możecie też zerknąć na inne interesujące trailery, jak Liga sprawiedliwości, The X-Files, Runaways, Castle Rock czy Stranger Things 2.

 

Premiery:

Liga sprawiedliwości - 17 listopada

Ostatni Jedi - 14 grudnia

The X-Files - 2018

Runaways - 21 listopada

Castle Rock - 2018

Stranger Things 2 - 27 października

 

 

Autor: Karolina Majchrzak

archiwum newsów

2017-10-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 5

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.