WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

50 Cent dowiedział się o kolejnym dziecku

50 Cent

Reuters/Forum

Wygląda na to, że raper ma trzeciego syna, o czym dowiedział się całkiem niedawno, chociaż ...

... chłopak ma już kilka dobrych lat i jest raczej nastolatkiem niż niemowlakiem, ale jak twierdził 50 Cent, jego życie jest pełne niespodzianek:

- Moje życie jest pełne niespodzianek! Ten młody człowiek to mój syn, Davian. Zaczął płakać, a ja pomyślałem "Czemu on płacze, przecież to ja muszę za to płacić". LMAO!

Davian jest trzecim synem muzyka, najstarszy Marquise ma 18 lat, a Sire jest 3-latkiem, którego mamą jest modelka Daphne Joy.
 

archiwum newsów

2016-04-25

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.