WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Adam Lambert i Sam Smith – duet czy para?

Adam Lambert

Just Jared

Spekulacje na temat współpracy tej dwójki pojawiają się w sieci coraz częściej, więc coś musi być na rzeczy.

Adam Lambert ujawnił w czasie weekendu, że właśnie nagrywał trochę muzyki, a przy okazji pokazywał zdjęcia i filmiki w towarzystwie Sama Smitha.

Albo więc Panowie spotykają się czysto towarzyszko, albo pracują nad wspólną muzyką – obie wersje bardzo nam odpowiadają!

Szczególnie że podobno świetnie się czują w swoim towarzystwie, co potwierdzają fani, którzy byli świadkami ich wspólnego wypadu, a to zawsze dobrze wróży procesowi twórczemu :)

archiwum newsów

2016-10-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 3

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.