WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Adam Lambert został modelem!

Adam Lambert

Just Jared

Piosenkarz podpisał właśnie umowę z agencją, która zajmie się jego modową karierą.

Adam Lambert zdecydował się pociągnąć swoją karierę w kolejnym kierunku i podpisał kontrakt z brytyjską agencją modową o nazwie MiLK.

Agencja ma w swoim portfolio wiele znanych osób, a teraz zasili je również wokalista Queen, który jak wiemy jest człowiekiem wielu talentów.

Jak czytamy we wpisie agencji: - MiLK jest super podekscytowane, że może ogłosić swoją nową twarz - globalną sensację, Adama Lamberta!

Just Jared

archiwum newsów

2016-07-05

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

  1. Kubson 07-07-2016 0:36

    Hej! Patrzcie jaki konkurs znalazłem! :) Można wygrać nowe adidasy! :D Co 2 osoba wygrywa! Ja sam już mam takie czarne i białe, to białe sprzedam :D http://zgarnijbuty.pl/22157

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.