WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Adele odwołuje pozostałe koncerty

Adele

Just Jared

Dosłownie kilka dni temu pisaliśmy Wam o tym, że piosenkarka rezygnuje z tras koncertowych w przyszłości, a teraz …

… mamy kolejne złe wieści, a mianowicie Adele nie jest w stanie dograć pozostałych londyńskich koncertów, ze względu na kłopoty ze zdrowiem.

A mowa o wielkich show na stadionie Wembley, które zostawią tysiące fanów mocno rozczarowanych, ale choroba nie wybiera, a to nie pierwszy raz, kiedy Adele ma problem ze strunami głosowymi.

Jak pisała: - Nawet nie wiem jak zacząć. Ostatnie dwa koncerty na Wembley były największymi i najlepszymi w moim życiu. Wrócić do domu po tym, jak zdobyłam wiele doświadczenia i … zmagać się z własnym głosem przez całe show, dociskając się coraz bardziej.

- Niestety skończyło się to na wizycie u lekarza, który stwierdził, że nie jestem w stanie skończyć trasy, a przynajmniej moje struny głosowe. Jestem zdruzgotana, przepraszam za to rozczarowanie.

 

Just Jared


 

archiwum newsów

2017-07-03

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.