WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Agnieszka Chylińska z nową trasą koncertową

Agnieszka Chylińska

instagram.com/agnieszka.chylinska/

Przed nami letnia część trasy Forever Child Tour, na którą możemy już zakupić bilety.

Agnieszka Chylińska po wydaniu długo oczekiwanej płyty „Forever Child”, od października 2016 roku gra koncerty entuzjastyczne przyjmowane przez fanów.

Po kolejnych występach artystki w Polsce i Europie producenci trasy - Music Company i Top Management - zapraszają na cztery koncerty w ramach letniej części „Forever Child Tour” 2017, które odbędą się:

9.06.2017 – Płock, Amfiteatr

7.07.2017 –  Ostróda, Amfiteatr

11.08.2017 – Sopot, Opera Leśna

12.08.2017 – Koszalin, Amfiteatr

"Forever Child” Agnieszki Chylińskiej jest zaskakującą i nieoczywistą wypowiedzią artystki, której twórczość najlepiej określa ukute przez nią hasło „nigdy taka sama”.

Tym razem artystka łączy rockową siłę swojego charakterystycznego głosu z nowoczesnym brzmieniem, nawiązując do stylistyki z początków kariery i wplatając wyraziste elementy ulubionych nurtów muzycznych.

archiwum newsów

2017-03-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.