WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Altered Carbon na pierwszym zwiastunie

YouTube

Netflix również uległ modzie na cyberpunk i jakiś czas temu zapowiedział, że zabrał się za ekranizację powieści Richarda Morgana Modyfikowany Węgiel (Altered Carbon).

Modyfikowany Węgiel opowiada historię świata przyszłości, w którym świadomość została zdigitalizowana i jest przechowywana w stosach korowych, dzięki czemu śmierć ciała nie oznacza definitywnego końca - umysł może zostać przeniesiony do innego.

Takiemu zabiegowi poddany został właśnie Takeshi Kovacs - żołnierz, którego świadomość zostaje przeniesiona z dalekiego więzienia do ciała gliniarza w celu rozwiązania śmierci potężnego arystokraty Laurensa Bancrofta. Bancroft definitywnie nie zginął - jego świadomość została automatycznie zapisana w stosach, lecz miało to miejsce parę godzin przed zabójstwem, wobec czego ustalić trzeba osobę mordercy i jego motywację.

W rolach głównych zobaczymy Joela Kinnamana (czyli Ricka Flagga z Legionu Samobójców i RoboCopa z ostatniego RoboCopa) i Jamesa Purefoya (czyli Marka Antoniusza z doskonałego Rzymu).

Premiera serialu 2 lutego 2018 roku.

archiwum newsów

2018-01-14

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.