WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Angelina Jolie wyrzuca Brada z życia dzieci?

Angelina Jolie Brad Pitt

Vogue

Wygląda na to, że sytuacja między tą dwójką jest coraz bardziej napięta i aktorka posuwa się naprawdę daleko.

Informatorzy donoszą, że rozwód Brada Pitta i Angeliny Jolie robi się naprawdę paskudny, bo żadne nie chce odpuścić jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi.

Aktorka robi podobno wszystko, żeby całkowicie wymazać Brada z ich życia, domagając się pełnego prawa do opieki, podczas gdy aktor nie chce się na to zgodzić.

Jak twierdzą źródła: - Angelina jest wściekła, bo nie spodziewała się, że Brad będzie tak walczyć o dzieci. Tymczasem on zapewnił, że zrobi wszystko, żeby dostać tak dużo opieki jak to tylko możliwe i nie ma zamiaru chować się i pozwolić żonie na jej gierki.

Przypominamy, że para wychowuje, a raczej do niedawna wychowywała, wspólnie szóstkę dzieci.

Vogue

archiwum newsów

2016-12-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.