WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ania Dąbrowska i Krzysztof Krawczyk w duecie

Ania Dąbrowska

K. Czudowska, N. Jakubowska/Sony Music

„On ciągle walczył” to trzeci singiel z albumu „Duety” Krzysztofa Krawczyka, który napisała i wspólnie z artystą zaśpiewała Ania Dąbrowska.

Po utworach „Każdy Dziad” z Maciejem Maleńczukiem i „Bezsenni” z Katarzyną Nosowską premierę ma kolejny premierowy singiel z wyjątkowego albumu „Duety", który ukazał się z okazji 70. urodzin artysty.

Utwór „On ciągle walczył” to spotkanie po latach wyjątkowego duetu, który stworzył przebój „To co w życiu ważne”.

- Historia piosenki „On ciągle walczy” zaczęła się podczas wspólnego występu w Londynie. Ania rzuciła do mnie za kulisami ze swoim charakterystycznym łobuzerskim uśmiechem: „Mam piosenkę na nasze Duety!” – opowiada artysta. – To jest piosenka o mnie, ale też o niej, bo nasze życie to ciągła walka.

Artyści spotkali się po raz pierwszy w 2002 roku przy nagraniach płyty „Bo marzę i śnię” Krzysztofa Krawczyka, na której Ania zaśpiewała chórki. Kolejną płytę artysty promował już wspólny tytułowy singiel „To, co w życiu ważne”, który artyści wykonali podczas Festiwalu Sopockiego w 2004 roku.

archiwum newsów

2017-05-17

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.