WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Animus w nowym zwiastunie "Assassin's Creed"

Poszkole

W sieci zadebiutował kolejny zwiastun produkcji, która trafi do kin na początku stycznia 2017.

Podobnie jak w asasyńskich grach tak i tu akcja odbywać się będzie jednocześnie w dwóch różnych wymiarach czasowych.

We współczesnej odsłonie Michael Fassbender zagra Calluma Lyncha, skazańca przebywającego w celi śmierci, a w historycznej zabierze nas do Hiszpanii z czasów Inkwizycji i wcieli się w rolę Aguilara de Agarorobo, którego ojciec jest przywódcą asasynów.

Przypominamy też, że choć pierwotnie film miał trafić do kin jeszcze przed Gwiazdką, to niestety polska premiera została przesunięta na 6 stycznia 2017 roku.

archiwum newsów

2016-11-30

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.