WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Auta 3 na rozszerzonym zwiastunie

YouTube

Do premiery coraz bliżej, co można poznać po ilości materiałów trafiających ostatnio do sieci :)

Pierwsze szczegóły produkcji poznaliśmy już pod koniec maja, wtedy właśnie dowiedzieliśmy się od reżysera, Briana Fee, że w nowej części Zygzak McQueen ulegnie poważnemu wypadkowi i będzie potrzebować pomocy, by dalej rywalizować w świecie wyścigów samochodowych.

W jego życiu pojawić ma się też nowa trenerka, hiszpańska wyścigówka Cruz Ramirez, która chce przygotować go do wyścigu Floryda 500, żeby udowodnić wszystkim, że jeszcze nie czas na emeryturę.

Jeśli już nie możecie się doczekać, to premierę filmu zaplanowano na 17 czerwca 2017 roku.

archiwum newsów

2017-01-10

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.