WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

„Avatar” znowu przesunięty – 2019?

Avatar

James Cameron wyznał właśnie, że w 2018 roku nie mamy co liczyć na premierę drugiej części popularnego filmu.

Reżyser wyjaśnił, że prace nad kontynuacją nie są proste, bo zamiast nad jednym pracuje nad … czterema filmami jednocześnie.

W związku z tym po wielu obsuwach, sequel produkcji  z 2009 roku zalicza kolejną i najwcześniejszy możliwy termin jego debiutu to 2019 rok.

Jak twierdzi James Cameron: - Wiecie, na 2018 nie ma szans. Nie ujawniliśmy jeszcze daty premiery, więc ciężko mówić o opóźnieniu. A poza tym, musicie zrozumieć, że robimy coś wyjątkowo dużego, bo nie pracujemy jedynie nad 2, ale i 3, 4 i 5.

 

 

NG Collection/INTERFOTO/Forum

archiwum newsów

2017-03-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.