WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bardzo świąteczni Nick Jonas i Shania Twain

Nick Jonas

Just Jared

Wygląda na to, że artyści już zapoczątkowali sezon świąteczny, chociaż do gwiazdki jeszcze półtora miesiąca.

W sklepach zaczynają pojawiać się świąteczne ozdoby i mikołaje z czekolady, a w sieci debiutują pierwsze bożonarodzeniowe kawałki.

A takiego duetu to chyba nikt się nie spodziewał, bo dzisiejszy hit "Say All You Want for Christmas" nagrali dla nas Nick Jonas i Shania Twain.

Piosenka trafi na świąteczną składankę zatytułowaną "This Is Christmas", na której znajdą się też piosenki od takich artystów, jak Fall Out Boy czy Elton John.

archiwum newsów

2017-11-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.