WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Będzie "Kick-Ass 2"

KICK-ASS

Kick-Ass

Podobno już w przyszłym roku ruszą prace nad sequelem kinowego przeboju.

Druga część przygód "superbohaterów" będzie nosić tytuł "Kick-Ass 2: Balls to the Wall". Według wstępnych planów, film trafi do kin w 2012 roku.

Twórca komiksu, na podstawie którego powstał obraz, Mark Millar, pisze obecnie scenariusz.

Nie jest jeszcze pewne, czy odtwórcy głównych ról, Aaron Johnson, Nicolas Cage i Chloe Moretz, powrócą na plan.

Pierwsza częśc filmu "Kick-Ass" trafiła do polskich kin 17 kwietnia.

 

Monolith

 

Monolith


 

archiwum newsów

2010-05-06

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 16

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.