WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ben Affleck kończy z byciem Batmanem?

Ben Affleck

YouTube

Ten wybór spotkał się początkowo z bardzo mieszanym przyjęciem, ale ostatecznie większość z nas się do niego przyzwyczaiła, a nawet doceniła kreację aktora.

Teraz okazuje się zaś, że Ben Affleck nie ma pojęcia co będzie z jego przyszłością jako Batmana po Lidze sprawiedliwości.

Niestety aktor nie chciał zdradzić, czy wynika to z jego osobistych decyzji, czy może wytwórnia nie jest dłużej zainteresowana jego udziałem w przyszłych projektach.

Jak twierdzi: - Miałem zagrać Batmana cztery razy i Liga sprawiedliwości jest właśnie czwartym projektem. Czy będzie piąty? Nie mam pojęcia … Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.

archiwum newsów

2017-11-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.