WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ben Affleck nie chce być Batmanem?!

Ben Affleck

Twitter/Zack Snyder

Wygląda na to, że wystarczył jeden film, żeby aktor nie chciał dłużej grać tego superbohatera.

Wszyscy pamiętamy jakie poruszenie w sieci wywołała informacja o tym, że to Ben Affleck będzie nowym Batmanem, a teraz ...

... aktor sam uznał, że ta rola nie jest dla niego - oczywiście nie powiedział jeszcze tego głośno, ale informatorzy donoszą, że mówią o tym trzy niezależne źródła, więc coś musi być na rzeczy.

Jak twierdzi jedno z nich: - Ben miał rozmawiać już z Warner Bros. o tym, że nie chce dłużej być Batmanem i jeśli nie pozwolą mu dobrowolnie zrezygnować, to jedna część "solowego" Batmana będzie wszystkim, co dla nich zrobi.

Twitter

archiwum newsów

2017-02-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.