WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ben Affleck trafił na odwyk!

Ben Affleck

YouTube

Wygląda na to, że już wiemy dlaczego w sieci regularnie pojawiają się informacje o tym, że aktor nie będzie więcej grał Batmana.

Ben Affleck po raz kolejny musiał udać się na odwyk, żeby szukać pomocy w leczeniu swojego problemu z alkoholem.

Przy okazji dowiadujemy się też, że najprawdopodobniej zakończy swoją przygodą z Batmanem po solowym filmie z Flashem, co oznacza, że nie zobaczymy go w solowym filmie o obrońcy Gotham.

Przypominamy też, że ostatnie doniesienia sugerowały, że rolą tą interesuje się Jake Gyllenhaal, co mogłoby się zgadzać z informacjami jakoby wytwórnia poszukiwała „młodszego talentu”.

Twitter

archiwum newsów

2017-12-18

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.