WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Beyonce i Jay-Z zapowiadają wspólną trasę koncertową

Jay-Z Beyonce

Poszkole

To już pewne - słynne małżeństwo zażegnało kryzys i wyrusza we wspólną trasę koncertową “On the Run II”.

Informacje są pewne, bo Beyonce postanowiła się nimi podzielić ze światem za pomocą Instagrama, zamieszczając tam stosowny filmik.

Trasa wystartuje 6 czerwca w walijskim Cardiff, obejmując swoim zasięgiem 15 europejskich i 21 północnoamerykańskich miast, a zakończy się 2 października w Vancouver.

Wygląda więc na to, że przez niemal pół roku para będzie musiała się mocno nagimnastykować, żeby pogodzić zobowiązania zawodowe i życie prywatne, w którym pojawiły się przecież maleńkie bliźnięta, ale jak to mówią ... dla chcącego nic trudnego :)

archiwum newsów

2018-03-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.