WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Beyonce i Jay-Z zmieniają dom w … porodówkę?

Jay-Z Beyonce

Just Jared

Wygląda na to, że para nie zamierza martwić się o swoją prywatność i walczyć z mediami …

… dlatego na terenie ich posiadłości pojawiła się sala porodowa, która kosztowała 1.27 mln dolarów, gdzie Beyonce będzie mogła w spokoju i pod dobrą opieką urodzić bliźniaki.

Bey i Jay-Z chcą dla swoich dzieci jak najlepiej, dlatego piosenkarka zdecydowała się na poród domowy, chociaż w tym przypadku warunki do rodzenia będą z pewnością lepsze niż w większości szpitali.

Jak twierdzą sąsiedzi pary: - Wszystko jest już gotowe, a w pogotowiu będzie też karetka, gdyby jednak Beyonce albo dzieciaki potrzebowały szpitala. Poza tym, Bey jest w dobrej kondycji, chociaż większość czasu spędza w domu, odpoczywając i przygotowując się na nadejście bliźniaków.

Just Jared

archiwum newsów

2017-06-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.