WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Black Eyed Peas w politycznym „Street Livin”

Black Eyed Peas

Forum

Czarno-biały klip skupia się na więzieniach, protestach ulicznych i problemie imigracyjnym, więc jest mocno zaangażowany społecznie i politycznie.

Black Eyed Peas powracają – po kilku latach milczenia zespół niespodziewanie opublikował nową piosenkę, która jest komentarzem do obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych.

Oczywiście zabrakło w niej Fergie, która ma obecnie przerwę i nie działa z grupą, skupiając się na solowym krążku "Double Dutchess", ale jednocześnie nie poznaliśmy również nowej wokalistki, więc sprawa jest pewnie otwarta.

Przy okazji zespół zaktualizował swoje twitterowe konto o podobny w wydźwięku wpis: - Mamy SIŁĘ, żeby razem poczynić zmiany. Problemy te są kluczowe dla naszych rodzin, przyjaciół, społeczności i świata. Obudź się, Podejmij akcję teraz.

archiwum newsów

2018-01-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.