WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bliźnięta Beyonce i Jaya-Z już z nami!

Jay-Z Beyonce

Just Jared

Informację o narodzinach maluchów potwierdził ich dziadek, a mianowicie tata Bey.

Od kilku dni spekulowało się, że Beyonce urodziła już swoje bliźnięta, ale do tej pory nie mieliśmy żadnej oficjalnej informacji w tym temacie.

Teraz zaś na Instagramie taty piosenkarki pojawił się wpis z życzeniami urodzinowymi dla maluchów, więc chyba możemy uznać, że maleństwa faktycznie są już z nami.

Z poprzednich doniesień wynika też, że mama i dzieci przebywają jeszcze w szpitalu, w związku z drobnymi problemami zdrowotnymi, a płeć i imiona bliźniaków poznać mamy już niebawem.

archiwum newsów

2017-06-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.