WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Blomkamp nie przestaje zadziwiać - Zygote

Dakota Fanning

YouTube

Jak tak dalej pójdzie, to niebawem nie będzie w sieci osoby, która nie słyszałaby o reżyserze i jego nowym projekcie Oats Studios.

Neill Blomkamp wypuszcza bowiem swoje nowe krótkometrażowe filmy z prędkością światła i właśnie doczekaliśmy się premiery kolejnego, czyli Zygote.

Jego akcja toczy się w wysuniętej daleko na północ bazie górniczej, w której dwójka pozostałych przy życiu ludzi musi walczyć o przetrwanie z potworem zbudowanym z ciał tych, którzy zginęli – jedną z głównych ról gra tu Dakota Fanning, która jest młodą nadzieją Hollywood, więc zapraszamy do oglądania.

Przypominamy tylko, że film przeznaczony jest dla dorosłych widzów:

archiwum newsów

2017-07-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.