WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Bradley i Irina wybierają imię dla dziecka

Bradley Cooper

Just Jared

Wygląda na to, że para jest najszczęśliwsza pod słońcem i zaczęła już nawet wybierać imię dla swojego maleństwa.

Osoby z ich otoczenia potwierdzają, że oboje oszaleli na punkcie zbliżających się narodzin i nie mogą się doczekać, kiedy zostaną rodzicami.

Jak twierdzą: - Oni są urodzonymi rodzicami, nawet jeśli do tej pory tego nie wiedzieli. Zaczęli już nawet wybierać imię, bo … znają płeć dziecka – my niestety musimy poczekać na tę radosną nowinę jeszcze jakiś czas.

- Tak czy inaczej, można na nich patrzeć godzinami, bo kochają się na zabój. Co więcej, na jednym dziecku się podobno nie skończy i możemy się spodziewać co najmniej kilku!

A Wy macie jakieś typy? ;)

Just Jared

archiwum newsów

2016-12-21

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.