WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Carrie Fisher i nowa scena z Przebudzenia mocy

Carrie Fisher

flickr.com/photos/gageskidmore

Kolejna gratka dla fanów zmarłej ostatnio aktorki, tym razem mamy scenę wyciętą z jej ostatniego filmu.

Wygląda na to, że nie wszystkie sceny z udziałem Carrie Fisher trafiły do ostatecznej wersji ostatnich Gwiezdnych Wojen.

Jeden z autorów scenariusza, Daniel McFadin, umieścił właśnie na Twitterze jedną z nich – możemy na niej zobaczyć jak Leia rozkazuje żołnierzowi Ruchu Oporu, by ta skontaktowała się z Senatem i zmusiła do podjęcia akcji przeciwko Imperium.

Zresztą zobaczcie sami:

archiwum newsów

2016-12-31

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.