WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Chłopiec z ośmioma kończynami!

ok

7-letni Deepak Paswan z Indii urodził się z czterema nogami i rękami. Był uważany za bóstwo. Właśnie przeszedł operację, dzięki której będzie mógł normalnie żyć!

Chłopiec urodził się z tzw. bliźniakiem pasożytniczym. Po urodzeniu do domu rodziców przybywały tłumy ludzi, wyznawców hinduizmu, którzy widzieli w Deepaku bóstwo.

 

 

okAle rodzice nie marzyli o takiej sławie. Chcieli normalnego życia dla syna.

- Zawsze chcieliśmy przeprowadzić operację usunięcia bliźniaka pasożytniczego, żeby ludzie przestali traktować go jak obiekt czci religijnej - powiedział ojciec chłopca Viresh Paswan.

Operację, za darmo, zgodzili przeprowadzić lekarze ze szpitala w Bangalore.

I udało się!

15 chirurgów przez 4godziny walczyło o zdrowie chłopca. Z powodzeniem!

- Jest w 100 procentach zdrowy - stwierdził po wszystkim chirurg Ramcharan Thiagrajan.

 

 

okDeepak może rozpocząć nowe, normalne życie. Już nie jako bóstwo, ale zwykły chłopiec!
 

archiwum newsów

2010-06-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 663

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.