WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Córka Michaela Jacksona spotyka się z rasistą?!

Paris Jackson

nsmbl.com

U Jacksoonów poruszenie, bo Paris znowu daje rodzinie sporo powodów do niepokoju.

18-latka ma za sobą próbę samobójczą, a także nadużywanie alkoholu - z tego drugiego powodu zaczęła uczęszczać na spotkania Anonimowych Alkoholików i właśnie tam poznała 26-letniego Michaela Snoddy'ego, perkusistę zespołu Street Drum Corps.

To właśnie z jego powodu rodzina martwi się o Paris - mężczyzna opublikował bowiem w sieci zdjęcie, na którym demonstruje tatuaż poświęcony zespołowi Pantera, na którym widać flagę Konfederatów, czyli zwolenników Południa w wojnie domowej z XIX wieku, którzy opowiadali się za utrzymaniem niewolnictwa Murzynów.

Michael Snoddy broni się twierdząc: - Nie chodziłbym z czarną dziewczyną, gdybym był rasistą".

Just Jared

archiwum newsów

2016-04-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.