WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Czy to imiona bliźniaków Beyonce?

Jay-Z Beyonce

Just Jared

W ostatnich dniach nie mówi się praktycznie o niczym innym, jak tylko o narodzinach maluchów słynnej pary.

Kilka dni temu informację o narodzinach maluchów potwierdził ich dziadek, a mianowicie tata Bey, wrzucając na Instagram wpis z życzeniami urodzinowymi dla maluchów.

Wtedy też dowiedzieliśmy się, że w związku z drobnymi problemami zdrowotnymi maluchy muszą jeszcze pozostać w szpitalu - niestety ich imiona wciąż były nieznane.

To się dziś zmieniło, chociaż wieści nie pochodzą od samej Beyonce - zdaniem informatorów bliźnięta noszą imiona Shawn (po Jayu-Z, bo to jego prawdziwe imię) i Bea.

 

Just Jared

archiwum newsów

2017-06-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.