WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Czy to tytuł kolejnej płyty Eda Sheerana?

Ed Sheeran

Just Jared

Najpierw dowiedzieliśmy się, że na nową muzykę artysty poczekamy do piątku, a teraz …

… poznaliśmy prawdopodobny tytuł jego nowego krążka, który jak najbardziej spodziewany jest w tym roku, bo poprzednie również wychodziły w 3-letnim odstępie, tj. 2011 i 2014.

W sieci pojawił się bowiem filmik pokazujący pewien symbol, a mianowicie „÷” i może byłoby to nieco dziwne, gdyby nie chodziło o Eda Sheerana, bo w jego przypadku to zupełnie zrozumiałe.

Pierwszy album artysty nosił tytuł „+” (plus), a drugi „x”(multiply), więc gdyby trzeci potraktować tak samo, to dostaniemy prawdopodobnie album zatytułowany „divide”.

Przy okazji warto wspomnieć, że ruszyła specjalna strona internetowa z okazji piątkowej premiery, więc prawdopodobnie chodzi o coś dużego!

archiwum newsów

2017-01-04

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.