WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Daria Zawiałow na Męskim Graniu

instagram.com/zavialovd

Jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce powraca, a na pokładzie znalazła się między innymi Daria Zawiałow.

Świetnym występem na Orange Warsaw Festival artystka rozpoczęła intensywny koncertowy sezon, a za jakiś czas będzie ją można podziwiać na jednym z najpopularniejszych letnich festiwali w Europie, bo 30 czerwca pojawi się na Open’er Festival 2017.

Ale to jeszcze nie wszystko, bo Daria Zawiałow wystąpi podczas trzech koncertów tegorocznej edycji Męskiego Grania: w Poznaniu (8 lipca), Wrocławiu (15 lipca) oraz w Warszawie (19 sierpnia).

Tak wygląda lista najbliższych koncertów artystki:

8 czerwca - Akademia Otwarta 2017 - Dzieciniec ASP - Warszawa

9 czerwca - SeaZone Showcase Festiwal  - Sopot

10 czerwca - Co Jest Grane 24 Festival 2017 - Warszawa

17 czerwca - WrocLove Fest 2017 w Centrum Historii! - Wrocław

23 czerwca - Ster na Bydgoszcz X Bydgoski Festiwal Wodny - Bydgoszcz

24 czerwca - Festiwal Frytka OFFjazd - Częstochowa

30 czerwca - Open'er Festival 2017 – Gdynia

8 lipca – Męskie Granie 2017 – Poznań

15 lipca – Męskie Granie 2017 – Wrocław

19 sierpnia – Męskie Granie 2017 - Warszawa

YouTube

archiwum newsów

2017-06-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.