WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

'Deadpool 2' pod znakiem zapytania?

Ryan Reynolds

Deadpool

Wygląda na to, że rezygnacja z dotychczasowego reżysera pociągnęła za sobą więcej problemów niż się początkowo wydawało.

Wczoraj w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że zdjęcia do drugiej części hitowego filmu ruszą już w styczniu i będą miały miejsce w Vancouver, a brak reżysera nie jest tu żadną przeszkodą.

Dziś okazuje się jednak, że raczej nie ma na to najmniejszych szans i nigdy nie było, bo nawet kiedy filmem zajmował się Tim Miller, plan zdjęciowy miał ruszyć dopiero w marcu.

Co więcej, wytwórnia i odtwórca głównej roli, Ryan Reynolds, mają dać sobie sporo czasu na znalezienie nowego reżysera, celując w takie nazwiska, jak David Leitch, Drew Goddard ("The Martian") czy Magnus Martens ("Banshee", "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.").

Produkcja nie ma też konkretnej daty premiery, ale studio chciałoby ją wydać już na początku 2018 roku.

{*TOKEN::4269524::*}

archiwum newsów

2016-11-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.