WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

„Despacito” najpopularniejszym klipem w historii

YouTube

Duet Luis Fonsi i Daddy Yankee może zanotować na swoim koncie kolejny wielki sukces, bo ich wspólny kawałek ustanowił nowy rekord.

A mówią konkretniej „Despacito” zostało właśnie najczęściej odtwarzanym klipem na YouTube w historii z wynikiem ponad … 3 miliardów odsłon!

Na pokonanie dotychczasowego lidera, czyli Wiz Khalify i jego „See You Again”, wystarczyło 7 miesięcy, więc wynik jest tym bardziej imponujący.

Przypominamy, że ten z kolei odebrał tytuł PSY dosłownie w ubiegłym miesiącu, czyli niezbyt długo cieszył się prowadzeniem.

archiwum newsów

2017-08-06

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

  1. K 13-08-2017 12:12

    Chyba Marianna z Nowaks' Scream

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.