WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Disney otwiera park w stylu Avatara - wideo!

Avatar

Disney World Animal Kingdom jest dosłownie o krok od otwarcia kolejnego parku rozrywki.

A mowa o miejscu stylizowanym na słynny film Jamesa Camerona, który jest oczywiście zaangażowany w prace.

Dziś możemy na przykład zobaczyć wyjątkowe „behind the scenes” z miejsca, które powstaje już od 3 lat i ma być gotowe do przyjęcia gości już latem, łącznie z największą atrakcją, czyli “Avatar: Flight of Passage”.

Jak twierdzi reżyser: - Trudno nawet opisać jak się czuję widząc swoją wizję z 1995 roku żywą … na wyciągnięcie ręki … Używają przy tym wyjątkowych technologii, z których nikt wcześniej nie korzystał.

archiwum newsów

2016-12-29

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.