WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Donguralesko wraca z "Domem Otwartych Drzwi"

donGURALesko

Fot: Marek Lapis/FORUM

Ruszyła przedsprzedaż dziewiątego studyjnego albumu rapera, który ukaże się na rynku 24 listopada.

Kupując krążek w preorderze dostaniemy album z autografem oraz gadżetami z najnowszej kolekcji Donguralesko lub w pakiecie z poprzednimi albumami w niespotykanej dotąd cenie, a artysta wraz z dystrybutorem (My Music) zapowiadają więcej niespodzianek związanych z dodatkami do preorderu. „

Dom Otwartych Drzwi” to 15 nowych i zupełnie świeżych utworów, za brzmienie wydawnictwa odpowiadają na stałe współpracujący z artystą The Returners, duet White House oraz nowa twarz na rynku Tailor CUT.
 
Do tej pory pojawiły się trzy single zapowiadające „Dom Otwartych Drzwi”, przed Wami jeden z nich:

archiwum newsów

2017-10-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.