WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ed Sheeran rzuca Twittera

Ed Sheeran

Just Jared

Piosenkarz wyznał właśnie, że czasem wystarczy jeden komentarz, żeby popsuć komuś dzień, więc …

… odcina się od mediów społecznościowych, a dokładniej Twittera, bo stał się obiektem ataków internetowych trolli i nie ma zamiaru z nimi walczyć.

Jak pisał: - Kończę z Twitterem na dobre. Nie mogę tego czytać. Kiedy tylko go sprawdzam, ludzie nie robią nic innego, jak tylko mówią sobie wredne rzeczy. Twitter jest do tego idealną platformą, jeden komentarz może zrujnować cały dzień – dość tego.

- Próbowałem zrozumieć, dlaczego ludzie tak bardzo mnie nie znoszą … i doszedłem do wniosku, że wiecznie wyjmuje się rzeczy z kontekstu i snuje domysły, z których bierze się ten cały hate. Ostatnio rzucili się na mnie wszyscy fani Lady GaGi, bo wydawało się im, że w ostatnim wywiadzie mówiłem o niej, a tak wcale nie było. Opinie są niesprawiedliwe, więc znikam i będę polegał na rodzinie i przyjaciołach.

Just Jared

archiwum newsów

2017-07-04

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.