WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ed Sheeran w Simpsonach – jest zwiastun!

Ed Sheeran

Just Jared

Simpsonowie to serial, który od zawsze jest mocno zaangażowany społecznie i politycznie, więc gościnne występy „gwiazd” nie są tu niczym nadzwyczajnym.

Najnowszą z nich okazuje się być Ed Sheeran, którego występ zapowiedział dzisiejszy zwiastun – zapraszamy do oglądania!

Artysta wcieli się w muzyka i obiekt miłosnych zainteresowań Lisy Simpson, a także zostanie wciągnięty w miłosny trójkąt pomiędzy nią i miasteczkowym łobuzem, Nelsonem Muntzem.

Odcinek z Edem Sheeranem zostanie wyemitowany już za kilka dni, a dokładniej w niedzielę, 7 stycznia w FOX.

archiwum newsów

2018-01-03

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.