WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ed Sheeran wystąpi na ślubie księcia Harry’ego?

Ed Sheeran

Just Jared

Słynny Brytyjczyk został podobno oficjalnie poproszony o występ, więc można zakładać, że nie odmówi rodzinie królewskiej.

Jak donoszą źródła książęca para wybrała sobie właśnie Eda Sheerana, więc jeśli ten się zgodzi, to wieczór weselnych gości umili właśnie jego muzyka.

Jak twierdzi korespondentka rodziny królewskiej, Victoria Arbiter: - Nie mamy jeszcze potwierdzenia, ale raczej nikt nie odmawia rodzinie królewskiej.

- Ludzie kochają romantyczne kawałki Eda Sheerana, więc wydaje się on idealnym kandydatem do pierwszego tańca, tym bardziej, że książę Harry zawsze bardzo go cenił. Poza tym, miałby umilić wieczór, kiedy to wydarzenie zostaje ograniczone do rodziny i najbliższych przyjaciół, a wszyscy myślą już tylko o tym, żeby nieco odpuścić i się zrelaksować.

Wygląda więc na to, że wszystko postanowione, prawda?

archiwum newsów

2018-02-14

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.