WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Emma Watson odważnie o molestowaniu

Emma Watson

Just Jared

Gala rozdania Złotych Globów okazała się dla wielu gwiazd okazją do opowiedzenia o swoich negatywnych doświadczeniach z branży.

Jedną z nich była Emma Watson, która nie tylko dołączyła do grona kobiet ubranych na gali na czarno w ramach protestu Time's Up, ale i przyznała, że była molestowana.

Aktorka zaczynała w branży jako młoda dziewczynka, więc w jej przypadku zachowania tego typu były wyjątkowo bolesne, dlatego też zdecydowała się głośno powiedzieć #metoo.

Jak twierdzi: - Niesamowite jest to, że moje doświadczenie nie jest wyjątkowe, podobnie jak doświadczenia moich koleżanek i kolegów. Niestety jest powszechne. Doświadczyłam pełnego spectrum molestowania.

- To problem systemowy, strukturalny. Większość kobiet, z którymi rozmawiam, ma podobne doświadczenia, swoją historię. To dopiero wierzchołek góry lodowej.

Just Jared

archiwum newsów

2018-01-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.