WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Foo Fighters na Open’er Festival coraz bliżej

Foo Fighters

Forum

Sensacyjny występ zbliża się wielkimi krokami i choć jednemu z najsłynniejszemu rockowych bandów świata nigdy nie brakowało hitów ...

... warto przypomnieć sobie coś więcej niż tylko ‘Pretender’, ‘Best Of You’ czy ‘Everlong’, żeby w pełni oddać się koncertowym emocjom 29 lipca w Gdyni.

Dobrym sposobem na to jest udostępniona właśnie aplikacja „Foo Fighters Mixtape Generator”, dzięki której można tworzyć własne playlisty zgodnie z aktualnym samopoczuciem.

Pogrupowano tu kawałki do leniuchowania, wyszalenia się i wyciszenia, uprawiania sportów i gorącego romansowania… jednym słowem Foos na każdą okazję!

Każda osoba, która dzięki Mixtape Generator stworzy swoją własną playlistę na Spotify, może w przyszłości liczyć na niespodzianki od zespołu - wszystkie szczegóły TUTAJ.

Nme.com

archiwum newsów

2017-05-25

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.