WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gra o tron dopiero w 2019? – nowe dowody

Gra o tron

HBO nie potwierdziło oficjalnie, kiedy możemy spodziewać się premiery ostatniego sezonu serialu, więc rozpoczęła się giełda dat ...

Stacja wspomniała wprawdzie, że może to być końcówka przyszłego roku albo dopiero 2019 i w tym momencie bardziej prawdopodobna wydaje się niestety ta druga wersja.

Dziś poznaliśmy nawet kolejne przejawiające za nią argumenty – jeden z aktorów, Liam Cunningham, ujawnił, że będą pracować na planie aż do lata przyszłego roku, więc doliczając czas na produkcję możemy zapomnieć o premierze w 2018.

Przypominamy też, że chociaż finałowy sezon będzie liczył tylko 6 odcinków, to ich długość sprawi, że w sumie będziemy mieli do obejrzenia więcej minut.

archiwum newsów

2017-10-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.