WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Gwiazdy Hollywood żegnają prezydenta Obamę

commons.wikimedia.org

Barack Obama pozostanie na swoim stanowisku jeszcze tylko przez kilka tygodni, więc gwiazdy postanowiły zrobić mu niespodziankę.

Chodziło nie tylko o pożegnanie, ale i wskazanie najważniejszych momentów i cech jego prezydentury, o czym przekonacie się po obejrzeniu materiału.

W kręceniu materiału udział wzięło wiele sławnych osób, m.in. Kerry Washington, Tom Hanks, John Legend, Ellen DeGeneres, Jerry Seinfeld, Michael Jordan, Samuel L. Jackon czy Leonardo DiCaprio, którzy podzielili się ulubionymi wspomnieniami związanymi z prezydentem.

Jak mówi Leo: - Kiedy byłem na spotkaniu ONZ i usłyszałem, jak prezydent Obama mówi o tym, że zmiana klimatu jest najważniejszym problemem nie tylko naszej generacji, ale i wszystkich kolejnych, poczułem się zainspirowany do działania.

archiwum newsów

2017-01-10

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.