WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Harry Styles musi walczyć o jedzenie?

Harry Styles

pressparty.com

W sieci zadebiutował właśnie nowy teledysk piosenkarza, w którym możemy zobaczyć … epicką walkę na jedzenie.

Harry Styles postanowił zebrać grupę zwariowanych dzieciaków, żeby razem z nimi nakręcić klip do singla “Kiwi”.

Efekt jest taki, że dzieciaki najpierw urządziły sobie bitwę na wrzaski, a następnie w ruch poszło jedzenie … niestety nie jego konsumpcja, ale rzucanie nim, co pewnie wielu osobom nie przypadnie do gustu, ale artysta chyba osiągnął swój cel.

“Kiwi” to oczywiście jeden z kawałków z solowego krążka Stylesa, który zainspirowany został podobno przez nieszczęśliwą miłość artysty do modelki Georgii Fowler.

archiwum newsów

2017-11-10

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.