WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Harry Styles ujawnia dwa nowe kawałki

Harry Styles

Sony Music

Piosenkarz jest właśnie w trasie koncertowej, a jego ostatni występ w Szwajcarii z pewnością zachwycił wszystkich fanów.

Nie dość, że Harry Styles zmienił setlistę, to jeszcze zaprezentował zgromadzonej widowni dwa zupełnie nowe kawałki.

Najpierw mogliśmy usłyszeć piosenkę zatytułowaną “Medicine”, a następnie przyszła pora na “Anna” - nie wiemy jeszcze, czy trafią one na jakieś nowe wydawnictwo, czy są może kompozycjami, które nie znalazły miejsca na pierwszym solowym krążku.

Trasa koncertowa artysty obejmuje 26 krajów, między innymi Austarlię, Niemcy czy Hiszpanię, a zakończy się 14 lipca w Kalifornii.

archiwum newsów

2018-03-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.