WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

James Blunt w hołdzie Carrie Fisher

James Blunt Carrie Fisher Debbie Reynolds

instagram.com/jamesblunt

Wszyscy pamiętamy smutną historię matki i córki z końca ubiegłego roku - teraz przyszedł czas na wspomnienie tych wielkich aktorek.

Wszyscy znamy Jamesa Blunta i Carrie Fisher, ale mało kto z nas wie, że tę dwójkę łączyła wyjątkowa więź i przyjaźń.

Wystarczy przypomnieć, że aktorka przygarnęła go do swojego domu, kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych i nie miał się gdzie podziać – to właśnie w jej wyjątkowej łazience z pianinem napisał swój największy hit „You're Beautiful”.

Nic więc dziwnego, że na ceremonii upamiętniającej jego wyjątkową przyjaciółkę wykonał piękny, specjalnie dla niej napisany utwór:

archiwum newsów

2017-03-28

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.