WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jedna z sióstr Kardashian jest … lesbijką

Just Jared

Osoba z otoczenia słynnej rodziny zdradziła właśnie, w jaki sposób nowy sezon show ma przyciągnąć jeszcze więcej widzów.

Zdaniem informatorów Kris Jenner, czyli mama dziewczyn i zarazem menadżer dbający o jak najlepszy odbiór programu „Z kamerą u Kardashianów”, ma kolejny pomysł na zwiększenie oglądalności.

Chce bowiem ujawnić, że jedna z jej córek jest lesbijką, chociaż dotąd spotykała się zarówno z kobietami, jak i mężczyznami – fani show nie byli tego świadomi, ale podobno w rodzinie to żadna tajemnica!

Kim, Khloe, Kourtney, Kendall czy Kylie? Jeszcze tego nie wiemy, ale trzeba pamiętać, że w obecnym sezonie show „królową” jest znowu Kim, bo za sprawą przykrych wydarzeń z Paryża, znowu znalazła się w centrum zainteresowania.

Just Jared

archiwum newsów

2017-01-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 2

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.