WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jennifer Lawrence i Emma Stone na wojnie?

Emma Stone Jennifer Lawrence

Just Jared

I nie chodzi tu wcale o wspólny projekt obu Pań, ale starannie pielęgnowane … zazdrość i nienawiść.

Informatorzy donoszą właśnie o najnowszym hollywoodzkim konflikcie, który rozgrywać ma się między Jennifer Lawrence i Emmą Stone, a wszystko przez tegoroczne Oscary.

Pierwsza z Pań nie może podobno przeżyć nagrody drugiej za najlepszą wiodącą rolę kobiecą w „La La Land” i nazywania jej nową „J.Law”.

Co więcej, aktorka mówi nieprzyjemne rzeczy o swojej konkurentce do każdego, kto tylko zechce słuchać, mocno psując jej dobrą opinię.

Oczywiście nie znamy jeszcze oficjalnego stanowiska obu aktorek, chociaż i tak można się spodziewać jakie ono będzie, bo przecież „obie się na pewno cenią, szanują i podziwiają aktorski dorobek”.

Just Jared

archiwum newsów

2017-04-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.